ЗАКЉУЧАК ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ О ПРОДАЈИ

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2017/06/I-485-2016-prva-prodaja.pdf” width=”680″ height=”840″]