ЗАКЉУЧАК ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ О ПРОДАЈИ

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2017/08/New-Doc-2017-08-09.pdf” width=”680″ height=”840″]

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2017/08/New-Doc-2017-08-09-1.pdf” width=”680″ height=”840″]