Turisticka na LORIST-u

Izvor “Rec naroda”

toLoristOpština Malo Crniće nastavlja da pleni svojom netak nutom prirodom i manastirom Za ova, koji su na 46. Međunarodnom sajmu turizma opravdano predstavljeni kao aduti ovog kraja. Tom je prilikom, direktor ka Turističke organizacije Malo Crniće, Jasna Jović konstatovala finale još jedne vrlo uspešne tu rističke sezone, i poručila:

– Nama je cilj napredak i trudićemo se da i u 2014. godini, kao i narednom periodu, istupamo sa novim idejama, naravno, u skla du sa nizom činilaca i faktora koji utiču na realizaciju istih. Svakako, uz pomoć lokalne samo uprave i naš veliki optimizam, trud, rad i upornost, učinićemo sve da u realnim mogućnostima postignemo maksimalne rezultate.

– Ovom prilikom, na sajamskom predstavljanju, na nama je da Vojvođane, ali i celu Srbiju i posetioce iz inostranstva, podsetimo ili podučimo sve mu lepom i kvalitetnom u našoj opštini, a potencijali su nam vrlo ozbiljni. S pravom visoko vrednovana netaknuta prirodna sredina, naše je prepoznatljivo obeležje i, u tom smislu, najveći potencijal. Neizostavno, naš veliki ponos i turistički adut jeste manastir Zaova. U prethod nom periodu imali smo za cilj povećanje kvaliteta svih naših aktivnosti, između ostalog, i pokretanje novih manifestacija, među kojima su Fijakerijada i Motorijada. Pri kraju je izra da spomenika palim borcima u Prvom svetskom ratu i trudimo se da naša izletišta poprime što bolji izgled. Ostvarili smo saradnju sa paraglajding klubom „Beli orlovi“ iz Požarevca, koji su registrovali poletište na teritoriji naše opštine i dobi li su dozvolu od Srbijašuma, tako da su u planu takmičenja i još ne ke nove manifestacije, najavila je direktorka Jović.

А. М.