Tag: <span>organizacija</span>

Turisticka na LORIST-u

Izvor “Rec naroda”

toLoristOpština Malo Crniće nastavlja da pleni svojom netak nutom prirodom i manastirom Za ova, koji su na 46. Međunarodnom sajmu turizma opravdano predstavljeni kao aduti ovog kraja. Tom je prilikom, direktor ka Turističke organizacije Malo Crniće, Jasna Jović konstatovala finale još jedne vrlo uspešne tu rističke sezone, i poručila:

– Nama je cilj napredak i trudićemo se da i u 2014. godini, kao i narednom periodu, istupamo sa novim idejama, naravno, u skla du sa nizom činilaca i faktora koji utiču na realizaciju istih. Svakako, uz pomoć lokalne samo uprave i naš veliki optimizam, trud, rad i upornost, učinićemo sve da u realnim mogućnostima postignemo maksimalne rezultate. (more…)