Стишко посело 2015

стишко посело 2015

Победници:

Рибља Чорба:

  1. место   Љубиша Аврамовић
  2. место   Зоран Николић
  3. место    Миланче Јанковић

Ловачки гулаш:

  1. место       Дејан Бранковић
  2. место       Драги Станисављевић
  3. место       Горан Јовановић