Буџет

Позив банкама за достављање понуда за депоновање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора општине Мало Црниће на домаћем финансијском тржишту новца у 2022.години

Позив банкама за достављање понуда за депоновање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора општине Мало Црниће на домаћем финансијском тржишту новца у 2021.години

Одлука о буџету општине Мало Црниће за 2021.годину
Јавна расправа Нацрта Одлуке о буџету за 2020.годину