Буџет

Нацрт одлуке о буџету за 2024. годину.

Одлука о буџету  за 2023.годину

Јавна расправа Нацрта Одлуке о буџету  за 2023.годину

Građanski vodič opštine Malo Crniće
Odluka i javni poziv
Program javne rasprave
Upitnik za građane
Одлука о буџету општине мало црниће за 2023. годину

[su_spoiler title=”

Позив банкама за достављање понуда за депоновање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора општине Мало Црниће на домаћем финансијском тржишту новца у 2022.години

” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”

Позив банкама за достављање понуда за депоновање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора општине Мало Црниће на домаћем финансијском тржишту новца у 2022.години

“]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Нацрт одлуке о буџету 2023.” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Нацрт одлуке о буџету 2023.”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[su_spoiler title=”Одлука о буџету општине Мало Црниће за 2022. годину” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Одлука о буџету општине Мало Црниће за 2022. годину”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Јавна расправа Нацрта Одлуке о буџету  за 2022.годину” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Јавна расправа Нацрта Одлуке о буџету  за 2022.годину”][su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Нацрт одлуке о буџету 2022.” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Нацрт одлуке о буџету 2022.”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”

Позив банкама за достављање понуда за депоновање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора општине Мало Црниће на домаћем финансијском тржишту новца у 2021.години

” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”

Позив банкама за достављање понуда за депоновање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора општине Мало Црниће на домаћем финансијском тржишту новца у 2021.години

“]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Одлука о буџету општине Мало Црниће за 2021.годину” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Одлука о буџету општине Мало Црниће за 2021.годину”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Нацрт одлуке о буџету 2021.” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Нацрт одлуке о буџету 2021.”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Јавна расправа Нацрта Одлуке о буџету  за 2021.годину” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Јавна расправа Нацрта Одлуке о буџету  за 2021.годину”][su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2021.година” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”2021.година”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2020.година” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”2020.година”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

Plan uvodjenja Rodno odgovornog budžetiranja Malo Crnice za 2021

Odluka o budžetu 2020

Rebalans 1-2020

Одлука о буџету за 2020-ребаланс 2

Gradjanski vodic opstine Malo Crnice

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Нацрт одлуке о буџету 2020.” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Нацрт одлуке о буџету 2020.”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Јавна расправа Нацрта Одлуке о буџету  за 2020.годину” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Јавна расправа Нацрта Одлуке о буџету  за 2020.годину”][su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2019 година” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”2019 година”]

[su_spoiler title=”Нацрт одлуке о буџету 2019.” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Нацрт одлуке о буџету 2019.”][su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”][/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Извршење буџета 2019.” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Извршење буџета 2019.”][su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”][/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2018 година” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”2018″]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

2018 година

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2017 година” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”2017″]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2016 година” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”2016″]
[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]
[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Правилници” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Правилници”][su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Партиципативно буџетирање” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Партиципативно буџетирање”][su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_spoiler]