Odbornici 2016-

ODBORNICI  SKUPŠTINE OPŠTINE MALO CRNIĆE

Br Prezime i ime Mesto Stranka, partija,
1 Nina  Adamović Kobilje Srpska napredna stranka
2 Miloš  Lepojević Salakovac Srpska napredna stranka
3 Goranka  Stević  Crljenac Srpska napredna stranka
4 Daniel  Surdulović Kula Srpska napredna stranka
5 Slađan  Miljković Smoljinac Srpska napredna stranka
6 Sašica Antonijević Vujić Crljenac Srpska napredna stranka
7 Nenad Savić  Toponica Srpska napredna stranka
8 Moma Ivković Zabrega Srpska napredna stranka
9 Violeta Todorović Veliko Selo Srpska napredna stranka
10 Nenad Slavković  Malo Crniće Srpska napredna stranka
11 Miodrag Perić Malo Crniće Srpska napredna stranka
12 Zorica Đorđević  Boževac Srpska napredna stranka
13 Jasmina Životić Crljenac „GG UPP – POKRET“
14 Jasmin Mladenović Batuša „GG UPP – POKRET“
15 Danica Mihajlović  Malo Crniće „GG UPP – POKRET“
16 Ratko Stanisavljević  Boževac „GG UPP – POKRET“
17 Dragiša Ćirković  Smoljinac „GG UPP – POKRET“
18 Dobrica Tacić Malo Crniće SPS – JS
19 Milica Mitić Toponica SPS – JS
20 Miodrag-Draganče Marković Kula SPS – JS
21 Zoran Obradović  Veliko Selo SPS – JS
22 Jović  Ljubiša Kula SPS – JS
23 Slavica Jovanović   Smoljinac SPS – JS
24 Nikodije Adamović  Vrbnica SPS – JS
25 Branislav Radovanović  Vrbnica DS
26 Goran Rajić  Smoljinac NOVA SRBIJA
27 Dragiša Stanisavljević   Šapine NOVA SRBIJA
28 Radica Živković  Malo Crniće NOVA SRBIJA
29 Jevtić  Bogoljub Kula NOVA SRBIJA