Škola za poljoprivrednike

Rec Naroda 15.2.2011.

U periodu od 8. do 11. februara Fond za razvoj poljoprivrede opštine Malo Crniće, treću godinu zaredom organizovao je Zimsku školu za poljoprivrednike. Dominirale su teme iz oblasti ratarstva, zato što se na teritoriji opštine Malo Crniće uglavnom odvija ratarska proizvodnja, a stočarstvo je, nažalost, u velikom zaostatku u odnosu na prethodni period.

„Najviše predavača imali smo iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe „Požarevac“ i ja bih se ovom prilikom zahvalio savetodavcima Jorgovanki Vlajkovac, Nenadu Vujčiću, Ani Đorđević, Moniki Rajčić, Jovici Jurišiću, Stanislavi Stanković, Zvezdani Jovanović i direktoru Jovanu Grozdiću. Uz njihovu veliku pomoć ova škola je bila veoma uspešna, a pored njih, prezentacije su održali predstavnici Novosadskog i Zemunpoljskog institituta, „Pioneer“-a, „AS“hibrida i hemijskih kuća: „Bayer“, i „DuPont“. Što se tiče semenskih kuća, stavili smo akcenat na domaće proizvođače koji po kvalitetu mogu da pariraju vodećim stranim kompanijama. Savetodavci su govorili o kontroli plodnosti zemljišta, bez koje u savremenoj poljoprivredi nema uspešne i kvalitetne proizvodnje, o pripremi silaže i senaže koja se kod nas veoma slabo koristi, a predstavlja veoma dobru hranu koja podiže mlečnost grla i snižava troškove proizvodnje.

Interesovanje je bilo veliko, svakoga dana predavanje je slušalo 40 – 50 poljoprivrednika, koji su na kraju Zimske škole koncipirali par predloga koje ćemo poslati Ministarstvu, a odnose se na mere koje bi poboljšale život i rad na selu. Jedan od zahteva odnosi se na to da Poljoprivredna savetodavna i stručna služba „Požarevac“ dobije vozilo sa sondom za uzimanje uzoraka zemljišta. Takođe, predloženo je da se poljoprivrednicima koji nisu bili u mogućnosti da uplaćuju penziono osiguranje poveže staž kao i radnicima koji su radili u propalim državnim preduzećima i da se penziono osiguranje plaća po površini ili prihodu koji ostvaruje jedan poljoprivrednik“, ističe Boris Pavlović, direktor Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Malo Crniće.

Takođe, govorilo se o primeni pesticida i negi lucerke, proizvodnji krompira kao dodatnom izvoru prihoda na manjim površinama, o setvi jare pšenice i zaštiti kukuruza od korova. Kod proizvođača koji nisu obavili zimsko oranje u jesen, stabilniji prinos i veći profit obezbedila bi setva jare pšenice u odnosu na druge jare kulture, zbog očekivanog nedostatka vlage u zemljištu.

U 2011.godini budžet Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Malo Crniće raspolaže sa 3,6 miliona dinara, od čega milion dinara je predviđeno za dugoročno kreditiranje poljoprivrednih proizvođača, zajedno sa sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i poslovne banke. „Nastavićemo subvencionisanje osemenjavanja krava u iznosu od 1.300 dinara po grlu, zbog toga što je cena osemenjavanja podignuta na 2.500 dinara. U poslednje dve godine imali smo oko 1.400 subvencija što znači da se broj krava održava, a postoje indicije da se broj ovaca povećao. Preko Fonda za razvoj poljoprivrede isplaćuju se dodatna sredstva za rad strelcima protivgradne zaštite koji veoma uspešno obavljaju svoj posao, tako da smo u prošloj godini imali veoma malo štete od grada i drugih nepogoda. Takođe, predvideli smo neka manja finansijska sredstva kojim ćemo pomoći izlaganje poljoprivrednih proizvođača na Novosadskom poljoprivrednom sajmu, zatim sredstva za pomoć udruženjima pčelara, udruženjima poljoprivrednika i ljudima koji žele da organizuju prezentacije kao što su dani polja.
Prošle godine simboličnom sumom pomogli smo našeg uglednog farmera Slađana Miljkovića iz Šapina, koji je osvojio titulu apsolutnog šampiona Novosadskog sajma u ovčarstvu i to za nas predstavlja podstrek da podržimo i druge poljoprivrednike koji žele da izlažu na sajmovima i na taj način prezentuju našu opštinu i pokažu da i u Stigu ima uzornih poljoprivrednika, koji se bave intenzivnom proizvodnjom“, zaključio je Pavlović.

U narednom periodu Fond za razvoj poljoprivrede će pružati pomoć proizvođačima u popunjavanju obrazaca za obnovu registracije i podnošenje zahteva za razne subvencije. Na tim poslovima angažovana su tri čoveka iz opštine, a prijem zahteva će se vršiti dva puta nedeljno u toku februara, marta, maja i juna.