Sednica skupstine 4.mart 2011

Na osamnaestoj sednici Skupštine opštine Malo Crniće koja je održana proteklog petka, u prisustvu 24 odbornika, razmatran je veoma obiman i značajan dnevni red. Najpre su odbornici usvojili izveštaj o radu Opštinskog veća i predsednika opštine u 2010. godini. U izveštajnom periodu pored tekućih obaveza praćenja toka i izvršenja budžeta, sprovedeni su postupci javnih nabavki za nastavak adaptacije i rekonstrukcije Doma kulture u Šapinu, usluge prevoza učenika i nastavnika osnovnih škola na području opštine, investicionih radova u komasaciji, izrada projektne dokumentacije za sekundarnu vodovodnu mrežu u Salakovcu i Kuli, glavnog projekta vodosnabdevanja naselja Smoljinac i dobara za ekonomsko osnaživanje izbegličkih porodica. Takođe su nastavljene aktivnosti na realizaciji već započetih projekata koji su delom ili u potpunosti finansirani iz sredstava NIP-a, a čija realizacija je išla preko opštine ili Direkcije za izgradnju.

Usvojeni izveštaji javnih preduzeća i ustanova

Pored onoga što je već urađeno, javna preduzeća pred Skupštinu su iznela planove i programe za tekuću godinu. Razmatrajući izveštaje o radu budžetskih korisnika Skupština je konstatovala da je potrošnja budžetskih sredstava bila u granicama planiranog i da nije bilo prekoračenja u pogledu trošenja sredstava na planiranim pozicijama. Većinom glasova usvojeni su izveštaji o radu za 2010. godinu i programi rada za 2011. godinu Direkcije za izgradnju opštine, JKP „Čistoća“, Biblioteke „Srboljub Mitić“, Turističke organizacije, Fonda za razvoj poljoprivrede, Centra za kulturu i izveštaj o radu Opštinske uprave za prethodnu godinu.

U nastavku sednice odbornici su sa 18 glasova za, usvojili izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine za 2010. godinu. Ostvareni tekući prihodi iznosili su 166.443.882 dinara ili 93,59% od planiranih 177.839.021 dinara, što uz prenetih neutrošenih 7.105.985 dinara iz prethodne godine čini ukupna sredstva budžeta od 173.549.867 dinara. Od ostvarenih prihoda ubedljivo najveće učešće u strukturi javnih prihoda budžeta opštine imaju transferi viših nivoa vlasti od 63,48% ili 105.763.585 dinara. Drugi najznačajniji oblik prihoda u strukturi budžeta je porez na dohodak i dobit građana sa nepunih 15% ili sa nepunih 25 miliona dinara. Treći po redu veličine u strukturi budžeta je porez na imovinu kao izvorni prihod opštine sa 7,47% ili 12,4 miliona dinara.

„Od 105 miliona dinara transfernih sredstava koje je budžet primio u 2010. godini, 79,6 miliona dinara čine nenamenski tekući transferi za finansiranje potreba lokalne samouprave koji su opredeljeni u budžetu po Zakonu o budžetu Republike Srbije, kao i 8,8 miliona dinara opredeljenih opštini krajem godine, a primljenih na račun poslednjeg radnog dana u prethodnoj godini po posebnom aktu Vlade, kao pomoć nerazvijenim područjima. Namenska sredstva iznosila su 17.274.574 dinara i od toga kapitalni transferi viših nivoa vlasti su nešto više od 10 miliona dinara i tekući namenski transferi 7.193.000 dinara. Kapitalni transferi su ostvareni od Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Kancelarije za održivi razvoj i grada Beograda, za projekte u oblasti infrastrukture, a jedan deo od 1,6 miliona dinara direktno je utrošen za izradu projektne dokumentacije u oblasti snabdevanja radi realizacije određenih objekata u ovoj oblasti u tekućoj godini. Tekući namenski transferi primljeni su od Ministarstva poljoprivrede za okončanje poslova komasacije i Ministarstva za rad i socijalnu politiku za proširenje projekta „Pomoć u kući“. Pored namenskih transfera viših nivoa vlasti u budžetu se formiraju u skladu sa posebnim zakonima i određena sredstva, takođe namenskog karaktera. Pre svega reč je o delu sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta iz kog izvora je formiran 3,1 milion dinara, od dela sredstava od naknade za zaštitu životne sredine iz kog izvora je formirano nepunih 1,5 miliona dinara i dela sredstava od kazni za saobraćajne prekršaje gde je od 1. juna budžet ostvario 1.005.000 dinara. Ova tri oblika prihoda trošena su u skladu sa namenama koje su propisane određenim zakonima, a u skladu sa programima donetim od strane Opštinskog veća. To su programi za uređenje atarskih puteva, program Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i program za poboljšanje nivoa saobraćaja na području opštine“, rekao je Siniša Radić, šef Odseka za budžet i trezor.

Izgradnja mosta u Kuli – najveća investicija

Izvršeni rashodi iznosili su nepunih 150 miliona dinara ili 81,08% od planiranih 184.934.000 dinara. Ako pogledamo strukturu rashoda videćemo da je najveće učešće rashoda za zaposlene sa 35,66% ili 53,5 miliona dinara. Stalni troškovi, usluge po ugovoru, tekuće popravke i održavanje objekata i opreme su drugi po visini učešća u ukupnim javnim rashodima budžeta sa 29% ili 43,6 miliona dinara. Treći po učešću u strukturi budžeta su sredstva koja su plasirana u nabavku osnovnih sredstava ili kapitalne investicije od 14,5% ili 21,8 miliona dinara. U oblasti investicionih plasmana i rešavanja problema infrastrukture, najznačajnije investicije bile su izgradnja mosta u Kuli 4,4 miliona dinara, puta u Kalištu 3,5 miliona dinara, Doma kulture u Toponici 1,7 miliona dinara, Doma kulture u Šapinu 5,7 miliona dinara od čega je Mesna zajednica dala svoje učešće od 1,6 miliona dinara, izgradnja mosta u Vrbnici 700.000 dinara, ulaganje u projektnu dokumentaciju za investicije u tekućoj godini 1,6 miliona dinara, ulaganje u uređenje atarskih puteva 2,9 miliona dinara.

Za tekuće rashode osnovnih škola izdvojeno je 9,7 miliona dinara, uz dodatnih 10,2 miliona dinara za troškove prevoza učenika i nastavnika, a za predškolsko obrazovanje 6,9 miliona dinara. Za potrebe ustanova, službi ili udruženja u oblasti kulture izdvojeno je blizu 6,5 miliona dinara, za oblast poljoprivrede 2,2 miliona dinara, od čega 1,3 miliona dinara za osemenjavanje krava i 800.000 dinara za zaštitu useva od elementarnih nepogoda, a u oblasti socijalne zaštite izdvojena su sredstva od preko 4 miliona dinara. Budžet je godinu završio sa jednim prilično dobrim saldom na računu od 23.609.000 dinara, od čega su 9.634.000 namenska sredstva, dok su ostala takozvana nenamenska sredstva za finansiranje svih rashoda i izdataka budžeta u ovoj godini.

„Na ovoj sednici Skupštine opštine razmatran je i usvojen izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2010. godinu. Odlukom o budžetu planirani su tekući prihodi i primanja u iznosu od 177.839.021 dinara, što je zajedno sa prenetim sredstvima iz 2009. godine iznosilo 184.945.006 dinara. Izveštajem je konstatovano da su ostvareni tekući prihodi iznosili 173.549.867 dinara zajedno sa prenetim sredstvima iz prethodne budžetske godine.

Uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Veoma značajna tačka dnevnog reda koja je interesantna za ovo pretežno poljoprivredno područje je Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Malo Crniće za 2011. godinu. Ovim Godišnjim programom dat je pregled poljoprivrednog zemljišta koje je izdato u zakup, priliv sredstava po osnovu ubiranja iznosa zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, te slobodnih poljoprivrednih površina koje će u narednom periodu biti oglašene za izdavanje u zakup zainteresovanim pravnim i fizičkim licima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je dalo saglasnost na predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, a nadležne komisije su izradile predlog i dale pozitivno mišljenje na ovaj program. Takođe, doneta je Odluka o određivanju i promeni naziva ulica u naselju Boževac na osnovu inicijative Saveta mesne zajednice, a uz prethodnu saglasnost Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu“, ističe Bojan Urošević, predsednik Skupštine opštine Malo Crniće.

Odbornici su većinom glasova usvojili izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra Petrovac u periodu od aprila do oktobra meseca 2010. godine, a doneta je i Odluka o erozionim područjima na teritoriji opštine, kojom je konstatovano da na sreću ovih procesa nema, te da nije potrebno donositi planove za proglašenje erozionih područja i preduzimanje antierozionih mera, što će doprineti da se uštede određena sredstva. Skupština je, takođe, usvojila veoma značajnu Odluku o obrazovanju Štaba za vanredne situacije opštine u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama, a na predlog predsednika opštine. Doneta su i rešenja o postavljenju komandanta, zamenika, načelnika i članova Štaba za vanredne situacije. Na predlog Upravnog odbora Ustanove za decu predškolskog uzrasta „14.oktobar“, Skupština opštine je dala saglasnost na izmene i dopune Statuta ove ustanove, a u pogledu njegovog usklađivanja sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

O usvojenim odlukama na prošlonedeljnom zasedanju predsednik opštine Malo Crniće dr Esidol Perić je rekao: „Jedna od značajnijih tačaka dnevnog reda je bila izvršenje budžeta za 2010. godinu i izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od 81%, kao i ostvareni tekući prihodi od 93% predstavljaju relativno dobar rezultat. Iz opštinskog budžeta u prethodnoj godini finansirana je rekonstrukcija Doma kulture u Šapinu i mosta u Kuli, renoviran je krov u Mesnoj zajednici „Toponica“ i dosta je uloženo u projektnu dokumentaciju. Većina stvari je finansirano od namenskih sredstava sa drugih nivoa vlasti, nešto od Ministarstva poljoprivrede, od priređivanja igara na sreću preko Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i jednim delom od sredstava dodeljenih od grada Beograda. Najverovatnije da ćemo u tekućoj godini 20 miliona dinara utrošiti u investicione radove, nemamo velikih zaduženja, prethodnu godinu smo završili pozitivno i nadam se da ćemo u narednom periodu imati para za realizaciju planiranih projekata“.

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *