Седница Скупштине 3. фебруар 2015

Двадесета седница локалног парламента у Малом Црнићу, одржана 3. фебруара, садржала је одређена кадровска решења и на моменте сам ток је био поприлично буран. У првом делу седнице усвојен је извештај о остваривању годишњег плана рада Предшколске установе „14. октобар“ за 2013/2014. годину и годишњи план рада ове установе за 2014/2015. годину, као и измене и допуне програма пословања Дирекције за изградњу општине за текућу годину. Имајући у виду да план пословања Дирекције који је усвојен крајем прошле године није потпуно прецизан, требало га је допунити са сасвим прецизним локацијама у области изградње путева, а такође и омогућити грађанима да партиципирају у својим насељима.

[su_youtube url=”http://youtu.be/BAMSlN1BS4Q” width=”400″ height=”200″ responsive=”no”]
Са 19 гласова за, одборници су усвојили одлуку о оснивању интерне ревизије у општини Мало Црниће. Интерна ревизија је организационо независна од делатности коју ревидира, није део ниједног пословног процеса, односно организационог дела корисника буџетских средстава општине, а у свом раду непосредно је одговорна председнику. Функционална независност интерне ревизије се обезбеђује самосталним одлучивањем о подручју ревизије на основу процене ризика, начину обављања ревизије и извештавању о обављеној ревизији. Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта примењиваће се од 1. марта и омогућиће да се брже и лакше издају одобрења за изградњу објеката, а самим тим да и доприноси за уређење грађевинског земљишта буду утврђени у складу са коефицијентом опремљености и зонама. Иначе, овом одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање грађевинског земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу инфраструктуру и услови и начин обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања средствима инвеститора, као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Прерасподела ветрогенератора

Одборници су дали зелено светло на измене и допуне одлуке о изради плана детаљне регулације за комплекс „Ветропарк Мало Црниће“ у катастарским општинама Салаковац, Велико Црниће, Мало Црниће, Шапине и Божевац. )ве измене се врше по захтеву инеститора пројекта „Iel Oie Balkan Rewawable Energy“, а на основу нааза Завода за заштиту природе Републике Србије. Наиме, Завод је после праћења стања на терену у периоду од годину дана, констатовао да се у предвиђеном распореду ветрогенератора налази станиште и коридор лета аутохтоне врсте слепих мишева и да се због истих мора извршити прерасподела ветрогенератора. Самим тим долази се и до промене катастарских општина и самих катастарских парцела, а у оквиру укупне површине од око 500 хектара.
За нове чланове Штаба за ванредне ситуације изабрани су Татијана Светозаревић и Иван Михајловић, а за члана Управног одбора Центра за социјални рад Данијела Вучетић.

Буран ток седнице

Највећу расправу изазвала је одлука о разрешењу дужности директора Дирекције за изградњу Томислава Стојићевића и оставка Надзорног одбора Дирекције. За новог вршиоца дужности директора овог јавног предузећа именован је Зоран Цвејић из Малог Црнића.
Смењеном директору је замерено да није спровео три тендера, али и да је био у судском спору са колективом у коме је био руководилац. Замерено му је и да је, како је речено, намерно занемарио изградњу инфраструктуре у три месне заједнице. Речено је и да није у реду да буде на челу колектива са којим је више од десет година водио судски спор, који је недавно и добио, а да о томе није обавестио општинско руководство. Стојићевић је изјавио да је тужбу против Дирекције поднео пре десетак година, када је добио отказ и да то нема везе са његовим каснијим постављењем на место директора.
Председник општине Мало Црниће Драган Митић сматра да не постоји сукоб са коалиционим партнером, да СПС не стоји иза Томислава Стојићевића, већ осуђује овакав гест и да су односи у владајућој коалицији сада још чвршћи.
-Начин на који је дошло до предлога разрешења директора Дирекције свакако да је изазвао пажњу и због тога седница је ишла у том правцу. У даљем току седнице је именован вршилац дужности директора из редова запослених и то је био и циљ, да се обезбеди континуитет у вршењу послова овог јавног предузећа које је веома значајно за општину Мало Црниће, имајући у виду инвестиције и све активности које се одвијају преко њега. Избор новог руководиоца омогућиће доношење оних аката који су неизоставно много важни за будући период, за све планиране активности које су садржане у усвојеном плану пословања и његовој допуни. Ток седнице јесте био на моменте буран, али што се гласања тиче видело се да око оних ствари које су од интереса за подручје општине постоји јединство и сматрам да вршење власти треба да буде пре свега одговорно и да појединци који не поступају у том смислу неће имати подршку. Сваки појединац који се нађе у систему власти на одговорном месту мора да има у виду да законит рад је на првом месту, а такође време је да истакнемо да понекада и морална питања јесу одређене границе и морамо водити рачуна и о аспекту морала и онога шго морамо предузети у тим оквирима. За похвалу је чин оставке председника Надзорног одбора Дирекције за изградњу Александра Илића и члана Стевице Спајића и то је путоказ одговорности, јер постоје моменти када је и тај морални аспект јако важан и када неко сматра да због недовољне пажње није вршио своју функцију како треба. Наравно да изражавам жаљење због целог овог развоја догађаја, због губитка времена које смо имали управо решавајући проблеме у Дирекцији за изградњу, као и због поднетих оставки чланова Надзорног одбора. Надам се да ће се овај период успешно пребродити и да ће Дирекција правовремено усвојити своја акта и на тај начин омогућити планирани развој општине Мало Црниће, казао је Митић.
Одговарајући на питање новинара о угрожености владајуће коалиције због новонастале ситуације, председник општине је нагласио да је убеђен да ће тренутна ситуација учврстити односе међу партнерима, који су до сада били јако добри.
-И непријатне теме морају се наћи на дневном реду, оне су испит за све нас и у таквим ситуацијама морамо показати одговорност, поклонити веру законитом раду и то су оквири у којима планирамо да се крећемо, закључио је Драган Митић.
Председница Скупштине општине Мало Црниће Горанка Стевић је такође истакла да је на седници највише пажње привукла тачка дневног реда која се тицала разрешења директора Дирекције за изградњу. Она је мишљења да би ово могло да уздрма односе у коалицији и да наруши досадашњу добру сарадњу, али да ће се о свему још добро размислити и разговарати унутар странке, али и са коалиционим партнерима.
У поступку остваривања непосредног надзора над радом директора Дирекције, Надзорни одбор је дошао до непобитних сазнања да је у поступку остваривања своје директорске дужности од стране Томислава Стојићевића дошло до одступања у понашању и придржавању на законитом спровођењу програмом утврђених задатака, чиме се нарушио углед Дирекције за изградњу, а што је створено пропуштањем ваљаног вршења дужности директора, чиме је нанета материјална штета овом предузећу оличена у смислу неоправданог одлива новчаних средстава по пресуди Општинског суда у Пожаревцу. Такође, Надзорни одбор је констатовао да је директор у поступку извршавања програмских задатака везаних за инвестициону изградњу путем јавних набавки исказао нетранспарентност, а што је супротно прописима којима се јавне набавке уређују и спроводе, зашта је настала основана сумња да је директор својим несавесним понашањем и кршењем директорских дужности деловао на штету јавног предузећа.
-Приликом именовања Томислава Стојићевића за директора, на наше питање да ли је у спору са Дирекцијом добили смо одговор да је то завршено. Међутим, по судском решењу од 4. септембра 2014. године, он је крајем прошле године од Дирекције затражио исплату 1,8 милиона динара на име добијеног спора, а највероватније по још једној тужби њему биће исплаћено додатних 500.000 динара. Буџетски ревизор је у свом записнику констатовала да директор по именовању није затражио мишљење Агенције за борбу против корупције, да ли се са предузећем којим руководи налази у сукобу интереса. На данашњој седници једногласно је донета одлука о разрешењу директора, притом водећи рачуна да се не дође у исти проблем, пошто директор није хтео да поднесе оставку без обзира на све утврђене чињенице, рекла је Стевићева.