САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

ДАНА 10.ЈУНА 2016.ГОДИНЕ ОДРЖАНА ЈЕ ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У НОВОМ САЗИВУ.

НАКОН УСВАЈАЊА ПОСЛОВНИКА О РАДУ,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЈЕ ИЗМЕЂУ ОСТАЛИХ ПИТАЊА УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БЕЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО0 ЦРНИЋЕ ЗА 2015 ГОДИНУ,РАЗМОТРИЛО ИНФОРМАЦИЈУ О ПРИПРЕМЉЕНОСТИ СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СЕЗОНУ 2016 И ДОНЕЛО ОДЛУКУ ДА СЕ ПРОТИВГРАДНИМ СТРЕЛЦИМА ИСПЛАЋУЈЕ И НАКНАДА ИЗ ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА.ПОРЕД ТОГА ДАТЕ СУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИКЕ О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТАКОЈИ СУ УСАГЛАШЕНИ СА ОДЛУКОМ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГА ПИТАЊА БИТНА ЗА ДАЉЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.

У ЦИЉУ ИСПУЊЕЊА ПЛАНА НОВОИЗАБРАНОГ РУКОВОДСТВА ЗА ДОВОЂЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА НА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЈЕ ОБРАЗОВАЛО РАДНУ ГРУПУ ЧИЈИ ЈЕ ПРИОРЕТНИ ЦИЉ АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА САЛАКОВАЦ” И ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРА ЗА СТАВЉАЊЕ ИСТЕ У ФУНКЦИЈУ,ШТО ЈЕ МОГУЋЕ ПРЕ.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

МАЛИША АНТОНИЈЕВИЋ