Саопштење за јавност председника Општине

Поштовани суграђани,

Процес израде Стратегије одрживог развоја општине Мало Црниће 2014-2019. године је у фази прве верзије Нацрта. Израђена је социо – економска анализа, SWOT анализа, дефинисана је визија, мисија, стратешки циљеви, приоритети и мере деловања.

Обавештавамо све заинтересоване суграђане да је у току јавна расправа о Нацрту стратегије одрживог развоја општине Мало Црниће 2014-2019. године.

Увид у садржину Стратегије, суграђани могу да изврше на један од следећих начина: 

  • на сајту www.opstinamalocrnice.org
  • у Месним канцеларијама
  • у згради општине, канцеларија 5.

Примедбе и сугестије у вези предложеног Нацрта стратегије одрживог развоја општине Мало Црниће 2014-2019. године могу се доставити најкасније до 10. новембра 2014. године:

  1. Поштом или лично на адресу: Општинска управа, 12311 Мало Црниће, канцеларија 5.
  2. Електронским путем на е-мail:  dragana@opstinamalocrnice.org

   Очекујемо да што већи број институција, установа, невладиних организација, политичких организација, суграђана, доставе своје примедбе и сугестије на један од поменутих начина до 10. новембра 2014. године и на тај начин се укључе у израду овог стратешког документа нашег развоја.

Председник општине Мало Црниће

Драган Митић

 [su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2014/10/nacrt-STRATEGIJE.pdf” height=”840″]