Урбанистички планови

Plan genralne regulacije naselja Malo Crniće tekst

Plan genralne regulacije naselja Malo Crniće dokumentaciona osnova

1. granica plana sa podelom na karakteristicne celine i zone-Model

2. namena povrsina – postojece stanje-Model

3.1 saobracajno resenje – pregled postojeceg i planiranog stanja-Model

3.2 saobracajno resenje – planirano resenje 1_2500-Model

4. regulaciono resenje 1_2500-Model

5. gradjevinsko zemljiste i povrsine javne namene 1_2500-Model

6.1 namena povrsina_pretezna namena 1_2500-Model

6.2 namena povrsina_ppd namena-Model

7. infrastrukturno resenje_sinhron plan-Model

7.1 infrastrukturno resenje_vodovod i kanalizacija-Model

7.2 infrastrukturno resenje_eletroenergetska i telekomunikaciona mreza-Model

7.3 infrastrukturno resenje_gasovod-Model

8. sprovodjenje plana-Model objekti i zone zastite

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОКОМПОНЕНТИ НА К.П. БР 286 К.О. САЛАКОВАЦ

Документација обрађивача

1 Resenje agencije za privredne registre

2 Resenje o odredjivanju odg urbaniste i projektanta

3 Licenca 200 – urbanizam

4 Licenca 300 – projektovanje

5 Izjava odg urbaniste i projektanta

Potvrda 200

Potvrda 300

Текстуални део УП-а

Tekst UP

Графички прилози УП-а

1 Izvod iz PP-Karta 1

2 Izvod iz PP-Karta 2

3 Izvod iz PP-Karta 3

4 Katastarsko topografski plan sa granicom UP i polozaj lokacije

5 Regulaciono nivelacioni plan sa osnovom prizemlja i parterno uredjenje

6 Saobracaj i infrastruktura

7 Poprecni profili saobracajnih povrsina

Графички прилози ИР-а

1 Prizemlje

2 Sprat

3 Krov

4 Presek 1-1

5 Presek 2-2

6 Juzna fasada

7 Zapadna fasada

8 Severna fasada

9 Istocna fasada

Документација

Informacija o lokaciji

Izvod iz plana

kat_plan_Proel_1000-potpis

List nepokretnosti

Uslovi Cistoca

Uslovi Elektrodistribucija

Uslovi JP Putevi Srbije

Uslovi protivpozarci

Uslovi Telekom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *