Rok za prijavu štete od poplava

Obaveštavaju se građani opštine Malo Crniće da je rok za prijavu štete radi ostvarivanja prava na pomoć u skladu sa Zakonom o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji „Službeni glasnik RS“, broj 75/2014) 30. 07. 2014. godine. Oni građani koji su već podneli prijavu opštinskoj Komisiji za procenu štete nisu u obavezi da podnose novu prijavu, već samo oni koji svoju štetu izazvanu poplavama do sada nisu prijavili.