REŠENJE O PROGLAŠENJU ZBIRNE KANDITATURE MESNIH ZAJEDNICA