РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗБИРНЕ КАНДИТАТУРЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА