Решење о именовању комисије

Решење о именовању комисије за оцену пројеката у области јавног информисања.