Решење о именовању комисије за оцену пројеката у области јавног информисања