Реализоване подстицајне мере за пољопривреднике

recnaroda

Општина Мало Црниће, преко својих органа, уз несебично залагање руководства, веома велику пажњу посвећује проблемима пољопривредника на свом подручју, с обзиром на то да се 80% радно активног становништва бави пољопривредном производњом и да пољопривреда представља примарну производну грану.
kraveПо први пут, усвојеним Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мало Црниће за 2015. годину, предвиђен је низ подстицајних мера (регрес за репродуктивни материјал, набавка квалитетних приплодних јуница, информативне активности, образовне активности и др.) које служе за побољшање постојећих и стварање бољих услова за рад и пословање пољопривредника на нашем подручју.
Спроведен је конкурс за одабир корисника мере „набавка квалитетних приплодних јуница млечне расе“ у 2015. години. Комисија је обишла све заинтересоване кориснике и исте рангирала по унапред утврђеним критеријумима.
Из буџета општине за 2015. годину, издвојено је 4.000.000,00 динара, за обнову сточног фонда, из којих средстава је купљено и 19. октобра 2015. године, расподељено по регистрованим пољопривредним газдинствима 16 стеоних јуница, сименталске расе.
Помоћ у виду стеоног грла сименталске расе, додељена је као неповратна, уз обавезу корисника да грло уматичи, да га осемењава тако да очува генетски потенцијал и гаји га према препорукама ветеринарске службе. Контролу коришћења додељених грла, вршиће Комисија која је спровела конкурс, најмање једном годишње.
Ова мера је спроведена у циљу побољшања расног састава сточног фонда на подручју општине и реализације обећања датих пољоприведницима са подручја, да ће општина штитити њихове интересе. С обзиром на то да се мера спроводи по први пут, одзив пољопривредника је задовољавајући, а такође су и реакције након испоруке грла врло позитивне.
Такође је у току године исплаћен и регрес за репродуктивни материјал, у износу од око 1.700.000,00 динара, што представља значајну помоћ газдинствима чија је основна делатност сточарство.
Нашим пољопривредницима је омогућено и присуствовање разним предавањима која су организована у сарадњи са Пољопривредном стручном
службом са којом имамо одличну сарадњу, као и посета Новосадском сајму.
Брига за потребе свих грађана, па самим тим и за пољопривреднике, је увек на првом месту руководству општине, а тако ће бити и убудуће.
Наредних месеци нас чека израда новог Програма мера за 2016. годину, трудићемо се да сагледамо и анализирамо потребе свих пољопривредника са подручја и на основу њих предвидимо исте и нове мере подршке за наредни период.