Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ