Продужење рока и измену и допуну конкурсне документације” за ЈН бр. 11/2017 “Наставак изградње пута Забрега-Божевац

[su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2016/11/ИНТЕРНИ-КОНКУРС-ЗА-ПОПУЊАВАЊЕ-