Продужење рока и измену и допуну конкурсне документације” за ЈН бр. 11/2017 “Наставак изградње пута Забрега-Божевац

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2017/08/PRODUZENJE-ROKA-ZA-DOSTAVLJANJE-PONUDA-I-IZMENA-I-DOPUNA-KONKURSNE-DOKUMENTACIJE.docx” width=”680″ height=”840″][su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2016/11/ИНТЕРНИ-КОНКУРС-ЗА-ПОПУЊАВАЊЕ-