ПРИЗНАЊЕ НАЛЕД-а

МАЛО ЦРНИЋЕ,

НАЈЕФИКАСНИЈА ОПШТИНА У ИЗДАВАЊУ Е-ДОЗВОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), је независна асоцијација компанија, општина и невладиних организација које раде заједно на стварању повољног пословног  окружења у Србији.

Сумирајући резултате примене  једног од најважнијих  реформских закона, који регулише област  издавања електронских грађевинских дозвола, Национална алијанса за локални економски развој  прогласила је Општину Мало Црниће за најефикаснију у Србији. Од укупног броја примљених захтева у Општинској управи Мало Црниће  99%  је  решено  у законском року.

Овај резултат Општине Мало Црниће, није случајан. Од самог почетка примене новог закона и новог начина издавања грађевинских дозвола, укључили смо се активно у рад Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Запосленима који раде на пословима обједињене процедуре обезбеђени су  технички услови за приступ централном регистру и омогућено им је да присуствују  инструктажама које је организовало Министратво и резултат није изостао. Министартсву смо посебно захвални што је увек одговарало на наше недоумице и питања.

Посебно треба истаћи да Општинска управа не би била тако ефикасна да није успостављена максимална сарадња са надлежним државним органима, посебно са катастром и министарством унутрашњих послова и имаоцима јавних олашћења, електродистрибуцијом и општинским комуналним предузећем. Заједничким деловањем постигли смо овако значајан упех.

Велика нам је част што су надлежни органи, који прате рад и резултате локалних самоуправа, препознали наш труд и допринос свеобухватним реформама које спроводи Влада Републике Србије на пољу побољшања услова пословања у нашој земљи.

Ово признање ће нам бити јако позитиван подстицај за даљи рад и побољшање ефикасности у свим областима рада јер, само ако  сви у оквирима своје надлежности дајемо максимални допринос и наша држава ће напредовати.

Пр.Општине Мало Црниће

Малиша Антонијевић