ПРИВРЕМЕН РАНГ ЛИСТУ За одабир корисника мере-додела стеоних јуница сименталске расе у 2017. години

Комисија за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мало Црниће на седници одржаној 23. Октобра 2017. Године, утврдила је

 

ПРИВРЕМЕНУ  РАНГ ЛИСТУ

За одабир корисника мере-додела стеоних јуница сименталске расе у 2017. години

 

 

 

Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО БРОЈ БОДОВА НАПОМЕНА

 

1.         АЋИМОВИЋ ВЛАДАН БОЖЕВАЦ 90
2.         ЈОВИЋ СИЛВИЈА КОБИЉЕ 87
3. ИВКОВИЋ ЈОВИЦА БОЖЕВАЦ 85 *Млађи носилац газдинства
4. МИТРОВИЋ ЛЕПОМИР БАТУША 85
5. РАДОСАВЉЕВИЋ НЕВЕНА КУЛА 84 *млађи носилац газдинства
6. АНТИЋ ВЛАДАН

 

ЦРЉЕНАЦ 84
7. ИВАНОВИЋ ДЕЈАН КУЛА 83
8. СТОЈИЋЕВИЋ АЛЕКСАНДАР БАТУША 82 *мање грла у власништву
9. РАДИСАВЉЕВИЋ ДАРКО ВЕЛИКО СЕЛО 82
10. ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН БОЖЕВАЦ 81
11. МАРКОВИЋ ГОРДАНА ЦРЉЕНАЦ 80 *млађи носилац газдинства
12. ИЛИЋ ИВИЦА БОЖЕВАЦ 80
13. ОБРАДОВИЋ ДРАГАН ШЉИВОВАЦ 78 *млађи носилац газдинства
14. ИЛИЋ ВЕСНА ШАПИНЕ 78
15. ИЛИЋ ВЛАДАН ЦРЉЕНАЦ 77
16. ЕСЛЕЕМ ИВАНА ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ 76
17. СТЕВИЋ МИЛАН ВЕЛИКО СЕЛО 75
18. СТОКИЋ БРАНКИЦА КУЛА 70
19. МАРКОВИЋ СИНИША ТОПОНИЦА 69
20. СИМИЋ ИВАН КУЛА 67
21. ПЕРИЋ РАДОЈИЦА БАТУША 65
22. ВЛАЈКОВИЋ ЗОРАН ЦРЉЕНАЦ 64

 

Комисија ће привремену ранг листу објавити на огласној табли Општинске управе Мало Црниће и интернет страници Општине Мало Црниће, 23.10.2017. године.

На привремену ранг листу подносиоци пријава имају право приговору у року од 5 дана од дана објављивања листе, односно закључно са 30. Октобром 2017. Године,  Општинском већу општине Мало Црниће.

 

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *