PRIJAVNI OBRAZAC KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA-PROJEKATA KULTURNO – UMETNIČKIH DRUŠTAVA U OPŠTINI MALO CRNIĆE ZA 2018.GODINU