ПРЕЗЕНТАЦИЈA СТУДИЈЕ НАВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О  ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ”СТУДИЈЕ НАВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ПРИОБАЉУ РЕКЕ МЛАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ”

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ, ДРУГА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА, КАО И ОРГАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ДА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ”СТУДИЈЕ НАВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ПРИОБАЉУ РЕКЕ МЛАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ” ДАНА 26.12.2014. године (петак), СА ПОЧЕТКОМ У 17.оо часова, у згради Општине Мало Црниће – мала сала.

 

            Израда Студије финансирана је подстицајним средствима Министарства пољопривреде и заштите животне средине, као студијско-истраживачки пројекат од значаја за локалну самоуправу, и средствима Општине Мало Црниће.

            Наведени документ представља основу за будући развој пољопривредне производње нашег подручја, као и за припрему и спровођење нових пројеката и њихово кандидовање за суфинансирање из ЕУ фондова.

            Јавну презентацију ће водити фирма ‘Интеп” из Пожаревца, и стручњаци-сарадници који су уједно и обрађивачи Студије.

 

            С поштовањем,

 

  

                                                                      Драган Митић, с.р.

                                                                      Председник општине Мало Црниће