Poziv za podnošenje ponuda DOBRA ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLICA

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde