ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 5/2018 „Помоћ у кући за стара лица“

 

Конкурсну документацију можете преузети овде.