ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 5/2018 „Помоћ у кући за стара лица“

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2018/03/POZIV-ZA-PODNOSENJE-PONUDA-2.doc” width=”800″]

 

Конкурсну документацију можете преузети овде.