ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 1/2018 ПАРТИЈА бр. 7 „Израда пројеката азила за псе и мачке“

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2018/03/POZIV-1.doc” width=”800″]

 

Конкурсна документација