ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 1/2018 „Израда пројектно-техничке документације“ обликована по партијама а за ПАРТИЈУ бр. 1 „Израда пројеката за периодично одржавање улица у 19 насеља“

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2018/02/POZIV.doc” width=”800″]

 

Kонкурсну документацију можете преузети овде