ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 1/2018 „Израда пројектно-техничке документације“ обликована по партијама а за ПАРТИЈУ бр. 1 „Израда пројеката за периодично одржавање улица у 19 насеља“

 

Kонкурсну документацију можете преузети овде