ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – добара ЈН бр. 7/2018 „Набавка добара – канте за смеће“

 

Конкурсну докементацију можете преузети овде