ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – добара ЈН бр. 7/2018 „Набавка добара – канте за смеће“

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2018/03/POZIV-ZA-PODNOSENJE-PONUDA.doc” width=”800″]

 

Конкурсну докементацију можете преузети овде