ПОВЕЋАНЕ ОПШТИНСКЕ СТИПЕНДИЈЕ

logo opstine Malo Crnice

Општинско веће Мало Црниће одржало је, 10. марта, двадесет и прву седницу на којој су разматрана питања од значаја за живот грађана на подручју општине Мало Црниће. Поред разматрања извештаја о реализацији годишњег програма коришћења средства за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Мало Црниће за прошлу годину, утврђен је предлог Оперативног плана за одбрану од поплава за воде друтог реда за 2014. и предлог одлуке о оснивању “Службе помоћи у кући” при Центру за социјални рад Мало Црниће.

На седници су донете и друге важне одлуке као што је одлука о броју стипендиста и о висини стеипендије у 2014. години. У овој години стипендираће се нових пет успешних студената а општинска стипендија је повећана на 5.000 динара. Донета је одлука о додели средстава за јавно информисање грађана од локалног значаја образоване су комисије за одабир програма и пројеката из области културе, спорта и невладиног сектора и удружења грађана и дата је сагласност на одлуку председника Општине о додели средстава за дотације спортским организацијама. Разматрани су захтеви грађана, предузећа, установа и других органа и организација.

Извор “Реч Народа”