Посета министра Велимира Илића

Министар без портфеља у Влади Србије Велимир Илић са својим сарадницима посетио је општину Мало Црниће и на састанку са руководством општине разговарао о мајским поплавама, штети коју су оне изазвале и плановима за даље деловање у циљу превазилажења насталих последица. Најпре су изнети закључци о насталој штети: 5000 хектара пољопривредног земљишта од чега су 1200 хектара претрпела директну штету на усевима, 221 стамбени објекат је оштећен у распону од 1 до 3 категорије, док је 3 стамбена објекта порушено, 14 јавних објеката је оштећено, од којих највише мост на реци Витовници у насељу Кула, који је једина веза са делом насеља и манастиром Брадача.

Министру је указано на то да су ове последице изазване изливањем двеју река Млаве и Витовнице. Изливање река уследило је делимично због обилних падавина и дејства спољних вода, а већим делом због неуређености и лошег одржавања њихових водотокова и канала у сливу. Обе реке Млава и Витовница спадају у водоток првог реда. Корита и канали су пуни обраслих стабала и растиња који онемогућавају проток воде и доводе до зачепљења и изливања река при свакој појави обилнијих падавина. Непосредно пре поплаве општина је од својих средстава у два наврата успела да отклони један део стабала и омогући проходност воде на мосту у Малом Црнићу на реци Млави, али се испоставило да то није 6ило довољно. У насељу Велико Село дошло је до пробоја левообалног насипа где је непосредно пре поплаве замењен повратни вентил што је изазвало пробијање насипа и потапање читавог насеља.
Било је речи о оштећењу моста у Кули који је министар у својој радној посети са руководством општине Мало Црниће лично посетио и уверио се у његово лоше стање. Подаци о оштећењу моста су достављени Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја као и Републичком предузећу за путеве „Путеви Србијес‘. Раније је било речи да ће се он санирати до зиме, али за сада ништа на томе није урађено. Овај мост је од великог значаја како за мештане овог насеља јер их повезује са својим њивама, тако и за остале, јер је то једини прилаз до манастира Брадача.
Министру су представљене активности које је општина предузела на спречавању поплава у будућности. Потребно је да се настави извођење пројекта регулације реке Витовнице, њено корито је до данас делимично уређено по пројекту. Такође је урађен пројекат за регулацију старог корита реке Млаве који очекује своју реализацију. Ове активности ће значајно повећати сигурност општине од даљих могућности изливања река и настанка поплава.
Закључено је да је потребно очистити корита реке Млаве и Витовнице, као и канале у сливу реке Млаве од стабала и растиња. Однети материјал извађен из река (песак, муљ) који је лоциран у њивама власника. Такође је потребно продубити корито реке Витовнице у насељу Аљудово, где је река променила ток, као и друге хитне интервенције што је предочено министру као приоритет општине у отклањању опасности од будућих евентуалних високих водостаја.
Поред посете моста на реци Витовници, министар је обишао и млин Млава, спомен обележје у изградњи на брду Врањевац, као и прилазни пут до манастира Брадача.