Пољопривреда

[su_spoiler title=”Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

Програм за 2022.годину

Програм за 2021.годину

Одлука о усвајању годишњег програма за 2021.годину

Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења по.земљишта у 2021.години

Програм за 2020.годину

Годишњи Програм заштите, уређења и коришњема пољопривредног земљишта за 2020.годину

Табеларни део Годишњег програма

Програм за 2019.годину

Годишњи програм пољопривредног земљишта за 2019.годину-увод

Годишњи програм пољопривредног земљи шта за 2019.годину-табеле

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

Одлука о усвајању стратегије пољопривреде и руралног развоја

2019.година

2018.година

Програм мера руралног развоја 2018

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Стратегија” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Стратегија”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

Одлука о усвајању стратегије пољопривреде и руралног развоја

2019.година

Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Мало Црниће за период 2019-2023.године

[/su_list]

[/su_spoiler]

ЛИСТА ЗА РАСПОДЕЛУ ЈУНИЦА-2020.