ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2021.ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ ДАНА 25.05.2021 НА ЗВАНИЧНОМ САЈТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ – КУДОВИ 2021

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Javni-poziv-za-dokazivanje-prava-preceg-zakupa-za-GP-2022

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Javni-poziv-za-koriscenje-bez-naknade-za-GP-2022

0 comments

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2021. ГОДИНИ

Измењена верзија плана јавних набавки 2021

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЈЕ У ТОКУ ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПРОГРАМА  ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2021.ГОДИНУ. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ, ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ И НАЦРТ ПРОГРАМА НАЛАЗЕ СЕ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У ДЕЛУ СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ.

0 comments

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДНЕТИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2021. ГОДИНИ

Rešenje o imenovanju stručne komisije za medije 2021

0 comments

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА А КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2021. ГОДИНИ

JAVNI-KONKURS-UDRUZENJA-GRADJANA-2021 Obrazac-budzet-projekta-2021. Obrazac-predlog-programa-2021

0 comments

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС КУД- 2021

0 comments

СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ИЛИ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЛИ ПРЕДУЗИМАЊЕ ПОЈЕДИНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ

Списак овлашћених лица – Општинска управа Мало Црниће

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2021. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА МЕДИЈЕ 2021 Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања 2021

0 comments