ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2019. ГОДИНУ (ДРУГИ)

Други јавни позив спорт

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ДА СУ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У МЕНИЈУ ”ЖИВОТНА СРЕДИНА” ПОСТАВЉЕНИ СЛЕДЕЋИ ДОКУМЕНТИ И АКТА КОЈА СУ УСВОЈЕНА ОД СТРАНЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ”ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020 ДО 2025. ГОДИНЕ – ЛЕАП” ЈАВНИ ПОЗИВ […]

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РАДОВА ЈН БР. 21/2019-1 “ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА СЛОГА 1945 ВЕЛИКО СЕЛО“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ФК СЛОГА ВЕЛИКО СЕЛО ПОЗИВ – ФК СЛОГА ВЕЛИКО СЕЛО

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 23/2019 „ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ДОМУ КУЛТУРЕ У БОЖЕВЦУ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА“

ПОЗИВ – РАДОВИ ДОМ КУЛТУРЕ БОЖЕВАЦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – РАДОВИ ДОМ КУЛТУРЕ БОЖЕВАЦ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 19/2019 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОЗИВ – ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0 comments

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ

OGLAS DRZAVNA SVOJINA

0 comments

Одлукa о додели уговора у поновљеном поступку стручне оцене понуда а за ЈН бр. 2/2019 “Радови на реконструкцији локалног некатегорисаног пута Божевац – Кобиљe

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОН

0 comments

РЕШEЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМ СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ, БОЖЕВАЧКОГ ШАХОВСКОГ УДРУЖЕЊА

РЕШЕЊЕ – ШАХОВСКО УДРУЖЕЊЕ БОЖЕВАЦ

0 comments

ЈАВНО САОПШТЕЊЕ ЗА СВЕ ВЛАСНИКЕ, ДРЖАОЦЕ И КОРИСНИКЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ПОРЕД ПУТА БР. 12161 (БОЖЕВАЦ-КОБИЉЕ), У К.О. БОЖЕВАЦ

Јавно саопштење – растиње поред пута Божевац – Кобиље

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РАДОВА ЈН БР. 21/2019 “ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА СЛОГА 1945 ВЕЛИКО СЕЛО“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ФК СЛОГА ВЕЛИКО СЕЛО ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ФК СЛОГА ВЕЛИКО СЕЛО

0 comments