Коначна  листа крајњих корисника за
суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова

Прелиминарна листа крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова

Прелиминарна листа крајњих корисника

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ДА СУ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У МЕНИЈУ ”БУЏЕТ”/JAВНА РАСПРАВА НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ ПОСТАВЉЕНИ СЛЕДЕЋИ ДОКУМЕНТИ И АКТА КОЈА СУ УСВОЈЕНА ОД СТРАНЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2023 ГОДИНУ. ЈАВНИ ПОЗИВ […]

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ (ТРЕЋИ)

ЈАВНИ ПОЗИВ – СПОРТ 3 – 2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ И ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА – ГРАЂАНИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ – УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

ИЗАБРАНИ КОРИСНИЦИ ЗА СОЛАРНЕ ПАНЕЛЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Обавештење o продужетку рока

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА  РАСПИСАЛА ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ. ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ ПО ОВОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ, ПОДНОСИ СЕ ОД 14. ОКТОБРА ДО 14. НОВЕМБРА 2022. […]

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.10.2022.-31.10.2022. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 8-20 ЧАСОВА

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ, ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ МОГУ ДА СЕ ОБРАТЕ НА СЛЕДЕЋЕ ТЕЛЕФОНЕ: 065/280-0006 -ПРЕДСЕДНИК ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ 065/280-0009 – ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ 063/890-0041 – ИНСТРУКТОР ЗА НАСЕЉА САЛАКОВАЦ, СМОЉИНАЦ И МАЛО ГРАДИШТЕ 063/761-0101 – ИНСТРУКТОР ЗА НАСЕЉА КУЛА, ЦРЉЕНАЦ, КАЛИШТЕ, ВРБНИЦА  И ВЕЛИКО СЕЛО […]

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022-2024.ГОДИНУ

Izvestaj sa javne rasprave

OБАВЕШТЕЊЕ

О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ–БРОЈ 06-53/2022-04 ОД 05.09.2022.ГОДИНЕ КОЈИ ЈЕ  ОБЈАВЉЕН НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ […]