ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ

ОГЛАС – ДРУГИ КРУГ – 2021

0 comments

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

IZMENA PLANA JN ZA 2021 Izmenjena verzija plana javnih nabavki 10 ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН 11 ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН

0 comments

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПРВОМ КРУГУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ОГЛАС – ЗАКУП К.ДО 1.КРУГ

0 comments

СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПЕРИОДУ ОД 2021.ДО 2026.ГОДИНЕ

СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПЕРИОДУ ОД 2021.ДО 2026.ГОДИНЕ

0 comments

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2021.ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ ДАНА 25.05.2021 НА ЗВАНИЧНОМ САЈТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ – КУДОВИ 2021 ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Javni-poziv-za-dokazivanje-prava-preceg-zakupa-za-GP-2022

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Javni-poziv-za-koriscenje-bez-naknade-za-GP-2022

0 comments

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2021. ГОДИНИ

Измењена верзија плана јавних набавки 2021

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЈЕ У ТОКУ ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПРОГРАМА  ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2021.ГОДИНУ. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ, ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ И НАЦРТ ПРОГРАМА НАЛАЗЕ СЕ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У ДЕЛУ СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ.

0 comments

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДНЕТИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2021. ГОДИНИ

Rešenje o imenovanju stručne komisije za medije 2021

0 comments