ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 10/2020 “ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ СМОЉИНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ МЗ СМОЉИНАЦ ПОЗИВ – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ МЗ СМОЉИНАЦ

0 comments

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020.ГОДИНИ

Јавни конкурс за доделу средстава црквама у 2020.години Oбразац пријаве – цркве 2020

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 8/2020 ”ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ”

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ГРАЂ.РАДОВИ ДОМ КУЛТУРЕ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ ПОЗИВ – ГРАЂ.РАДОВИ ДОМ КУЛТУРЕ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 9/2020 “РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ КУЛА, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ – ПРВА ФАЗА“

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ВОДОВОД КУЛА (ПРВА ФАЗА) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ВОДОВОД КУЛА (ПРВА ФАЗА) ПОЗИВ – ВОДОВОД КУЛА (ПРВА ФАЗА)

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 7/2020 ”ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ ТОПОНИЦА”

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ДОМ КУЛТУРЕ ТОПОНИЦА ПОЗИВ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ДОМ КУЛТУРЕ ТОПОНИЦА

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 4/2020 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КОРИСНИКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У НАСЕЉУ СМОЉИНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ МЗ СМОЉИНАЦ ПОЗИВ – РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ МЗ СМОЉИНАЦ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ЈН БР. 6/2020 – „НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА ПОЗИВ – НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 5/2020 „ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КОРИСНИКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У НАСЕЉУ ЦРЉЕНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ МЗ ЦРЉЕНАЦ ПОЗИВ – СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ МЗ ЦРЉЕНАЦ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА ЈНМВ БР. 3/2020 – „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПОЗИВ – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 2/2020 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ЦРЉЕНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ЦРЉЕНАЦ 2020 ПОЗИВ – СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ЦРЉЕНАЦ 2020

0 comments