ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ЧЕТВРТОМ КРУГУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ЗАКУП – 4 КРУГ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЗАКУП – 4 КРУГ

0 comments

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ СПОРТ 2021 OBRASCI-SPORT-2021

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ДА СУ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У МЕНИЈУ ”БУЏЕТ”/JAВНА РАСПРАВА НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2021. ГОДИНУ ПОСТАВЉЕНИ СЛЕДЕЋИ ДОКУМЕНТИ И АКТА КОЈА СУ УСВОЈЕНА ОД СТРАНЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2021 ГОДИНУ. ЈАВНИ ПОЗИВ […]

0 comments

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020. ГОДИНИ, ЗА ДОДЕЛУ 16 ПРИПЛОДНИХ ГРЛА МЛЕЧНИХ РАСА ГОВЕДА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ ЈУНИЦА 2020. ЈАВНИ КОНКУРС – РАСПОДЕЛА ЈУНИЦА 2020

0 comments

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ

ОГЛАС – ДРУГИ КРУГ 2020

0 comments

СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПЕРИОДУ ОД 2021.ДО 2026.ГОДИНЕ

СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПЕРИОДУ ОД 2021.ДО 2026.ГОДИНЕ

0 comments

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ЈАВНИ ОГЛАС – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОКТ.2020 ИЗЈАВА – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОКТ.2020

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА МЕРЕ ГГ 2020 ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2020

0 comments

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ПОДНЕТИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020. ГОДИНИ, ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ РАСПИСАНОМ 05.02.2020. ГОДИНЕ

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ОКТОБАРСКИХ НАГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ – ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ 2020

0 comments