Почетна

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА РЕДОВНО ТАКМИЧЕЊЕ И ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У 2021. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ СПОРТ 2021

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЈКП “ЧИСТОЋА – МАЛО ЦРНИЋЕ” НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈКП ЧИСТОЋА МАЛО ЦРНИЋЕ НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ЦЕНОВНИКА ЈКП ЧИСТОЋА МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ДА ЈЕ У ТОКУ ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ, ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ И НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ НАЛАЗЕ СЕ НА САЈТУ ОПШТИНЕ, У ДЕЛУ “СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ”.

ПРИВРЕМЕНA РАНГ ЛИСТA КОРИСНИКА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020. ГОДИНИ-„ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА: НАБАВКА КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА МЛЕЧНИХ РАСА ГОВЕДА“

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА 07.12.2020.