News

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ–БРОЈ 06-53/2022-04 ОД 05.09.2022.ГОДИНЕ КОЈИ ЈЕ  ОБЈАВЉЕН НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ДАНА 06.09.2022. ГОДИНЕ.

OБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ (ЗАМЕНА СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА, НАБАВКА КОТЛОВА, ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА) ДА СЕ ПРОДУЖАВА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПО ОВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ  ДО 03.ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ.

У МАЛОМ ЦРНИЋУ, 23.09.2022.ГОДИНЕ

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Обавештење o продужетку рока

СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПОПИСИВАЧА ЗА ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2022

SPISAK IZABRANIH POPISIVACA – POPIS 2022

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

ИЗАБРАНИ ПОПИСИВАЧИ СУ ДУЖНИ ДА ДАНАС, НАЈКАСНИЈЕ ДО 16 ЧАСОВА ПОСЕТЕ САЈТ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ И ДОПУНЕ СВОЈЕ ПРИЈАВЕ ТРАЖЕНИМ ПОДАЦИМА, КАКО БИ МОГЛИ ДА ЗАКЉУЧЕ УГОВОРЕ ЗА ДАЉИ РАД.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавни конкурс за грађане ЈП1-22

Прилог 1 за грађане пријавни образац

Прилог 2 Листа привредних субјеката

Прилог 3 Потписана изјава о сагласности

Прилог 4 Критеријуми за избор пројеката

Прилог 5 Изјава о члановима домаћинства

Прилог 6 Изјава о сагласности власника или сувласника