Početna

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PORODIČNIM KUĆAMA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2022. GODINU

JAVNI KONKURS

pravilnik o raspodeli sredstava_JLS _solarni paneli

PRILOG 1 – PRIJAVNI OBRAZAC

PRILOG 2 – LISTA FIRMI

PRILOG 3 – KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

PRILOG 4 – OPŠTI USLOVI I BROŠURA PRILOG

PRILOG 5 – BROŠURA ZA DOMAĆINSTVO

PRILOG 6 – KOPIJA RAČUNA SA OBELEŽENOM ODOBRENOM SNAGOM

PRILOG 7 – MODEL UGOVORA O POTPUNOM SNABDEVANJU SA NETO MERENJEM

PRILOG 8 – IZJAVA JLS ZA PREUZIMANJA INFORMACIJA OD VAŽNOSTI ZA JAVNI POZIV

PRILOG 9 – IZJAVA O SAGLASNOSTI