News

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ–БРОЈ 06-53/2022-04 ОД 05.09.2022.ГОДИНЕ КОЈИ ЈЕ  ОБЈАВЉЕН НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ДАНА 06.09.2022. ГОДИНЕ.

OБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ (ЗАМЕНА СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА, НАБАВКА КОТЛОВА, ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА) ДА СЕ ПРОДУЖАВА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПО ОВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ  ДО 03.ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ.

У МАЛОМ ЦРНИЋУ, 23.09.2022.ГОДИНЕ

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Обавештење o продужетку рока

СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПОПИСИВАЧА ЗА ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2022

SPISAK IZABRANIH POPISIVACA – POPIS 2022

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

ИЗАБРАНИ ПОПИСИВАЧИ СУ ДУЖНИ ДА ДАНАС, НАЈКАСНИЈЕ ДО 16 ЧАСОВА ПОСЕТЕ САЈТ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ И ДОПУНЕ СВОЈЕ ПРИЈАВЕ ТРАЖЕНИМ ПОДАЦИМА, КАКО БИ МОГЛИ ДА ЗАКЉУЧЕ УГОВОРЕ ЗА ДАЉИ РАД.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавни конкурс за грађане ЈП1-22

Прилог 1 за грађане пријавни образац

Прилог 2 Листа привредних субјеката

Прилог 3 Потписана изјава о сагласности

Прилог 4 Критеријуми за избор пројеката

Прилог 5 Изјава о члановима домаћинства

Прилог 6 Изјава о сагласности власника или сувласника

”МОЈА ПРВА ПЛАТА”

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РАСПИСАЛА ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ ”МОЈА ПРВА ПЛАТА”.

ПРОГРАМ ПОДРАЗУМЕВА ОСПОСОБЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОГ ЗА САМОСТАЛАН РАД, ОДНОСНО ПРАКСУ НА ПОСЛОВИМА КОД ПОСЛОДАВЦА У ЦИЉУ СТИЦАЊА ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗА РАД.

НЕЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ МОРА ДА БУДЕ МЛАЂЕ ОД 30 ГОДИНА, НА ДАН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ.

ПРОГРАМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ БЕЗ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА, КОД ПОСЛОДАВЦА ИЗ ПРИВАТНОГ И ЈАВНОГ СЕКТОРА.

НОВЧАНА НАКНАДА ЗА ЛИЦА СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ ЈЕ 25.000 ДИНАРА, И У ЦЕЛОСТИ ЈЕ ИСПЛАЋУЈЕ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА.

НОВЧАНА НАКНАДА ЗА ЛИЦА СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ ЈЕ 30.000 ДИНАРА, И У ЦЕЛОСТИ ЈЕ ИСПЛАЋУЈЕ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОСЛОДАВЦИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ПУТЕМ ВЕБ ПОРТАЛА www.mojaprvaplata.gov.rs У ПЕРИОДУ ОД 22.08.2022. ГОДИНЕ ДО 22.09.2022. ГОДИНЕ.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ КАНДИДАТИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ПУТЕМ ВЕБ ПОРТАЛА  www.mojaprvaplata.gov.rs У ПЕРИОДУ ОД 03.10.2022. ГОДИНЕ ДО 31.10.2022. ГОДИНЕ.

ПОСЛОДАВЦИ ЋЕ ВРШИТИ ИЗБОР ОД ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПЕРИОДУ:

  • 11. ДО 15.11.2022. ГОДИНЕ – ПРИВАТНИ ПОСЛОДАВЦИ
  • 11. ДО 30.11.2022. ГОДИНЕ – ПОСЛОДАВЦИ ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА.

БЛИЖЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ ДОСТУПНЕ СУ НА ВЕБ САЈТОВИМА:   www.nsz.gov.rs , www.mojaprvaplata.gov.rs.