Почетна

Обавештење Штаба за ванредне ситуације општине Мало Црниће

Општински штаб за ванредне ситуације  Мало Црниће

 О б а в е ш т а в а

 Грађане општине Mало Црниће да је Републички кризни штаб за заштиту становништва од заразне болести   Цovid-19, донео следеће одлуке које се примењују од петка 17. Јула 2020. Године на целој територији Републике Србије.

 1. Забрањено је окупљање на јавним местима, у затвореном и отвореном простору за више од 10 људи;
 1. За време боравка на јавним местима, између окупљених мора постојати дистанца од 1,5 метра, односно свака особа мора заузимати минимум четири квадратна метра;
 1. Обавезно је ношење маски у затвореном простору, јавном превозу и на отвореном простору на местима на којима није могуће обезбедити растојање од 1,5 метра, попут редова испред продавница, апотека, аутобуских и возних стајалишта и сл.;
 1. На свим осталим јавним местима на отвореном простору препоручује се ношење заштитних маски;

 Из горе наведених одлука произилази да на подручју општине Мало Црниће, док трају наведене мере Републичког кризног штаба, више није могуће организовати приватна славља, спортске и културне манифестације које подразумевају учешће више од 10 лица на једном месту без разлике да ли је на отвореном или у затвореном простору.

 Евентуалне започете културне, спортске и сличне манифестације морају бити прекинуте 16.07.2020. Године у 24,00 часа.

 Овим путем Штаб још једном апелује на грађане да се одговорно понашају и поштују све мере које препоручује струка у циљу заштите личног и здравља своје породице.

КОМАНДАНТ ШТАБА,

Малиша Антонијевић

Препорука Штаба за ванредне ситуације општине Мало Црниће

На основу члана 9. Штаб за ванредне ситуације општине Мало Црниће,  имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију на подручју Општине,

на седници одржаној 10. јула 2020. године донео је следеће

П Р Е П О Р У К Е

 1. Препоручује се забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од 10 лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите, односно да за свако лице буде обезбеђен простор од 4 метра квадратних о чему су дужни да воде рачуна власници радњи;
 2. Препоручује се одлагање организовања свечаности, спортских и других забавних манифестација на подручју Општине Мало Црниће;
 3. Препоручује се угоститељским објектима и ноћним клубовима на територији општине Мало Црниће да ограниче радно време, тако да ти објекти не раде од 23,оо до 6,00 сати наредног дана;
 4. У Предшколској установи „14. октобар“ примењивати све мере заштите у пуном обиму;
 5. Рад Општинске управе организовати тако да се обезбеди што краће задржавање странака у пословним просторијама уз пуну примену мера заштите;
 6. Обавезно је ношење маски у затвореном простору, градском и међуградском превозу;
 7. Обавезна је примена свих других мера из Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“, број 15/2016 и 68/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. Гласник РС“, број 66/2020, 93/2020 и 94/2020 и др.) и других важећих Одлука надлежних министарстава имајући у виду да је епидемија у току;
 8. Штаб за ванредне ситуације ће наставити да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју Општине Мало Црниће и у складу са тим предузимаће нове мере у циљу побољшања исте.
 9. Препорука ступа на снагу даном доношења и исту објавити на сајту Општине Мало Црниће. Са препорукама упознати све субјекте на које се односи.

Број: 82-11/2020

У Малом Црнићу,

10.Јула 2020. године

 ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

КОМАНДАНТ,

Малиша Антонијевић