P O Z I V Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti „NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA “ Redni broj nabavke: 1/2016