P O Z I V Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti „NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA “