П О З И В За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ “