P O Z I V Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti „NABAVKA DOBRA ZA REPREZENTACIJU-BIFE OPŠTINSKE UPRAVE MALO CRNIĆE “