Ослобaђање обавезе плаћања накнаде за одводњавање

Власницима, односно корисницима пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, обвезницима плаћања накнаде за одводњавање, који су услед поплава које су наступиле у мају 2014. године претрпели штету на земљишту, односно усевима, помогла у отклањању штетних последица поплава и клизишта Влада Републике Републике Србије је донела акт којим се сагласила да се власници, односно корисници пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта на територији јединица локалних самоуправа утврђених у складу са чланом 1. став 3. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 75/14) ослободе обавезе плаћања накнаде за одводњавање за 2014. годину.

ЦЕО ДОКУМЕНТ Ослобађање обавезе плаћања накнаде за одводњавање за 2014 годину