Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину

Rešenje za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
  • Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu u tri primerka
  • Projekat (Idejni-Glavni-Tehnološki)
  • Podatke o šifri delatnosti i registraciji preduzeća
  • Republička i lokalna administrativna taksa za zahtev i rešenje
  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­26.460 do 84.680 dinara u zavisnosti od veličine objekta  na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa zavisi od predračunske vrednosti objekta, i to 0,01% od rpedračunske vrednosti objekta, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Sve informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 11
TELEFON za informacije 012/280-979