ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu (zahtev se nalazi na sajtu Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja)
  • Popunjen obrazac u Prilogu 1. Pravilnika o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu (zahtev se nalazi na sajtu Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja)
  • Lokacijska dozvola (ili kopiju plana i kopiju prepisa posedovnog lista) – Opštinska uprava, Odsek za urbanizam, poljoprivredu i inspekcijske poslove ili katastar
  • Projekat (Idejni-Glavni-Tehnološki)
  • Republička i lokalna administrativna taksa za zahtev i rešenje
  • Republička administrativna taksa u iznosu od  1320 dinara za zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od 1000  dinara, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Detaljne informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 11
TELEFON za informacije 012/280-979