ПРИЈАВА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Formular prijave izvođenja radova se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije  2 i/ili Opštinskom uslužnom centru.

Uz prijavu treba priložiti:

  • Rešenje o građevinskoj dozvoli,
  • Overen ugovor o građenju (overava ga pravno lice registrovano za izvođenje građevinskih radova),
  • Dokaz o uplati administrativne takse.

Dodatni podaci o lokaciji koji su potrebni su navedeni u prijavi.

  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­200 dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa se plaća u iznosu od 35 do 80  dinara po kvadratnom metru u zavisnosti od namene objekta, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja   153,  poziv na broj 97   94-066

 

Detaljne informacije se mogu dobiti u kancelariji br. 12
TELEFON za informacije 012/280 – 121