Информација о локацији

Informacija o lokaciji sadrži podatke o mogućnostima gradnje na katastarskoj parceli na osnovu planskog dokumenta i može se dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove.

Zahtevza izdavanje informacije o lokaciji se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove, br. kancelarije ­­­­12 i/ili Opštinskom uslužnom centru.

Uz zahtev se podnosi:

  • Kopija plana parcele(Služba za katastar nepokretnosti Malo Crniće, aneks zgrade Opštine-  II sprat, 012/280-151),
  • Dokaz o uplati administrativne takse.

Dodatni podacio objektu su navedeni u zahtevu i odnose se na:

a)podatke o lokaciji predmetne izgradnje
b) podatke o predmetnom objektu
c) podatke o podnosiocu zahteva

  • Republička administrativna taksa ­­­­(NA UPIT)  na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja 153, poziv na broj        97      94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT) dinara, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97      94-066

 

Detaljne informacije se mogu dobiti
TELEFON za informacije 012/280 – 672