Дозвола-уклањање објекта

Uklanjanju objekta se može pristupiti samo na osnovu dozvole o uklanjanju objekta ili njegovog dela. Zahtev za izdavanje dozvole o Uklanjanju objekta se može dobiti u Opštinskoj upravi u Odseku za urbanizam poljoprivredu i inspekcijske poslove br. Kancelarije 12 i/ili Opštinskom uslužnom centru.

Uz zahtev se podnosi:

  • Glavni projekat rušenja u tri primerka (izrađuje ga ovlašćeni projektant, tj. privredno društvo ili drugo pravno lice upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova)
  • Dokaz o svojini na objektu
  • izvod iz lista nepokretnosti (Služba za katastar nepokretnosti, Maršala Tita 80, Malo Crniće, II sprat, 012/280-151)  ili
  • izvod iz zemljišne knjige (Osnovni sud Požarevac, Drinska 2, 12000 Požarevac, 012/544-090)
  • Posebni uslovi (ako se radi o objektu čijim rušenjem bi bio ugrožen javni interes – zaštita postojeće komunalne i druge infrastrukture, zaštita komunalnog dobra, životne sredine, itd – ili susedni objekat koji se sa njim graniči.
  • Dokaz o uplati administrativne takse

 

  • Republička administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT) dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066
  • Opštinska administrativna taksa u iznosu od ­­­­(NA UPIT)  dinara, na žiro račun br: 840-742251843-73, šifra plaćanja      153,  poziv na broj 97   94-066

Detaljne informacije se mogu dobiti

TELEFON za informacije 012 / 280 – 672