Месне канцеларије


1. Аљудово – 12304 Рановац
Телефон 012/ 263-225

mkaljudovo @ opstinamalocrnice.org

 


2. Месна канцеларија Батуша

Батуша – 12311 Мало Црниће
Телефон 012/280-435

mkbatusa @ opstinamalocrnice.org

 


 

3. Месна канцеларија Божевац

Божевац – 12313 Божевац
Телефон 012/281-226

mkbozevac @ opstinamalocrnice.org

 


4. Месна канцеларија Велико Село

Велико Село – 12311 Мало Црниће
Телефон 012/266-308

mkvselo @ opstinamalocrnice.org

 


5. Месна канцеларија Велико Црниће

Велико Црниће – 12311 Мало Црниће
Телефон 012/280-228

mkvcrnice  @ opstinamalocrnice.org

 


6. Месна канцеларија Врбница

Врбница – 12311 Мало Црниће
Телефон 012/266-495

mkvrbnica @ opstinamalocrnice.org

 


7. Месна канцеларија Забрега

Забрега – 12313 Божевац
Телефон 012/268-358

mkzabrega @ opstinamalocrnice.org

 


8. Месна канцеларија Калиште

Калиште – 12311 Мало Црниће
Телефон 012/266-311

mkkaliste  @ opstinamalocrnice.org

 


9. Месна канцеларија Кобиље

Кобиље – 12313 Божевац
Телефон 012/263-091

mkkobilje @ opstinamalocrnice.org

 


10. Месна канцеларија Крављи До

Крављи До – 12311 Мало Црниће
Телефон 012/280-579

mkkdo @ opstinamalocrnice.org

 


11. Месна канцеларија Кула

Кула – 12313 Божевац
Телефон 012/284-305

kula@ opstinamalocrnice.org

 


12. Месна канцеларија Мало Градиште

Мало Градиште – 12312 Смољинац
Телефон 012/283-295

mkmgradiste@ opstinamalocrnice.org

 


14. Месна канцеларија Мало Црниће

Мало Црниће – 12311 Мало Црниће
Телефон 012/280-016 14

mkmcrnice@ opstinamalocrnice.org

 


15. Месна канцеларија Салаковац

Салаковац – 12311 Мало Црниће
Телефон 012/280-275

mksalakovac@ opstinamalocrnice.org

 


16. Месна канцеларија Смољинац

Смољинац – 12312 Смољинац
Телефон 012/283-234

mksmoljinac@ opstinamalocrnice.org

 


16. Месна канцеларија Топоница

Топоница – 12311 Мало Црниће
Телефон 012/266-494

mktoponica@ opstinamalocrnice.org

 


17. Месна канцеларија Црљенац

Црљенац – 12315 Рашанац
Телефон 012/284-149 18

mkcrljenac @ opstinamalocrnice.org

 


18. Месна канцеларија Шапине

Шапине – 12312 Смољинац
Телефон 012/268-050

mksapine@ opstinamalocrnice.org

 


19. Месна канцеларија Шљивовац

Шљивовац – 12372 Пољана
Телефон 012/582-398

mksljivovac@ opstinamalocrnice.org